Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Kontakt elektroniczny.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) informujemy, że została uruchomiona Elektroniczna Skrzynka Podawcza mająca na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do naszej instytucji.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Urząd Gminy i Miasta w Sianowie udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie na platformie ePUAP

UWAGA: W celu złożenia wniosku do Urzędu Gminy i Miasta w Sianowieza pośrednictwem platformy ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP i PeUP, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub potwierdzonego Profilu Zaufanego ePUAP.


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie na platformie PeUP


UWAGA: W celu złożenia wniosku do Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie za pośrednictwem platformy PeUP konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub potwierdzonego Profilu Zaufanego ePUAP oraz bezpłatnego konta użytkownika na platformie PeUP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie:

Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument za pośrednictwem platformy ePUAP lub PeUP.

- Pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0
- Płyta CD - RW, DVD - RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF, XPS, XLS
  • ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
  • PDF
  • ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB , wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB .
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Dębowski
email: a.debowski@sianow.pl tel.:(94) 318 52 41 fax: admin
, w dniu:  05‑11‑2010 12:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Szafarczyk , w dniu:  05‑11‑2010 12:03:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑02‑2013 11:24:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie