Inne akty prawne


Inne akty prawne:
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 827),
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r.,poz. 2147),
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016,poz. 1829),
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016r.,poz. 2064),
 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r.,poz. 250),
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017r., poz. 180),
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.z 2016r., poz.1440),
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017r., poz. 657),
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r., poz. 391)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz.U. z 2016, poz. 1943),
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego(Dz.U. z 2016 r. poz. 1610),
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2017 poz. 519),
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r., poz. 1073),
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017r. poz. 736),
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209)
 • Ustaw z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.)
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Dębowski
email: a.debowski@sianow.pl tel.:(94) 318 52 41 fax: admin
, w dniu:  10‑11‑2010 10:45:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Szafarczyk , w dniu:  10‑11‑2010 10:45:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑06‑2017 12:42:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie