Rejestry inne


Rejestry inne:

Mieszkańców
Wyborców
rejestry w/w spraw prowadzi podinspektor Referatu Spraw Obywatelskich Marika Bożyk - tel. 94 346 95 24.
Wydanych dowodów osobistych
Utraconych dowodów osobistych

rejestry w/w spraw prowadzi kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Wanda Chrzanowska - tel. 94 346 95 23.

Zamówień Publicznych dotyczących zadań inwestycyjnych
rejestr ten prowadzi kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Architektury i Planowania Przestrzennego - Urszula Pietraszkiewicz - tel. 94 346 95 42.

Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
rejestr prowadzi inspektor Anetta Ordak z Referatu Gospodarki Komunalnej, Architektury i Planowania Przestrzennego - tel. 94 346 95 45.

Psów uznanych za agresywne- rejestr w/w spraw prowadzi inspektor Alicja Rajca - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami - tel. 94 346 95 39.

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Dębowski
email: a.debowski@sianow.pl tel.:(94) 318 52 41 fax: admin
, w dniu:  10‑11‑2010 11:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Szafarczyk , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2015 13:15:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive