Rok 2017


Zarządzenie nr 577/2016 Burmistrza Gminy i Miasta w Sianowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Sianów za I półrocze 2017 r.

05‑10‑2017 07:44:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr CVIII.429.Z.2017 RIO z dnia 7.09.2017 r. w sprawie wydania opinii o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. oraz o kształtowaniu sie WPF.

05‑10‑2017 07:40:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR LXXXVII.370.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w uchwale w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na 2017 rokami

19‑07‑2017 14:28:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XXXII/192/2016 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy sianów na lata 2017 - 2025.

02‑06‑2017 07:16:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr CXXX.557.Z.2016 składu orzekającego RIO w szczecinie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Sianów na 2017 rok.

02‑06‑2017 07:09:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwał Nr CXXX.558.Z.2016 RIO z dnia 14.12.2016 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2017-2025

01‑06‑2017 15:25:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XXXII/191/2016 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Sianów na rok 2017.

01‑06‑2017 15:22:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 548/2016 Burmistrza Gminy i Miasta w Sianowie z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2017 r.

01‑06‑2017 15:18:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenia: nr 576/2016 w sprawie uchylenia Zarządzenia w sprawie projektu budżetu na 2017 oraz nr 577/2016 Burmistrza Gminy i Miasta w Sianowie z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2017 r.

01‑06‑2017 14:58:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Dębowski
email: a.debowski@sianow.pl tel.:(94) 318 52 41 fax: admin
, w dniu:  01‑06‑2017 14:57:53
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Dębowski
email: a.debowski@sianow.pl tel.:(94) 318 52 41 fax: admin
, w dniu:  01‑06‑2017 14:57:53
Data ostatniej aktualizacji:
05‑10‑2017 12:46:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive