Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy


Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy

Wymagane dokumenty :

1. Wniosek sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę określający powierzchnię i położenie gruntu mającego być przedmiotem dzierżawy jak również jego przeznaczenie.

Opłaty :
1. Wniosek nie podlega opłacie skarbowej - (na podst. art.2 ust.1 pkt.1 lit. g ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej , Dz.U.Nr 86 poz.960 z późn.zm.)

Miejsce złożenia dokumentów :
Biuro Obsługi Interesantów (BOI)
Termin i sposób załatwienia sprawy :
1. W przypadku wydzierżawienia gruntu po raz pierwszy okres załatwienia wniosku wynosi ok. 3 miesiące. Jest to okres potrzebny do skompletowania niezbędnych opinii, sporządzenia wykazów i wywieszenia na tablicy ogłoszeń, ogłoszenia w prasie, sporządzenia umowy dzierżawy.
2. O każdym przypadku przedłużenia terminu załatwienia wniosku z przyczyn niezależnych od urzędu, wnioskodawca jest informowany pisemnie wraz z podaniem przyczyny zwłoki oraz przewidywanego terminu załatwienia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna :

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Officyna Ip pok. 3
tel. 94 346 95 41

Podstawa prawna :
1. Art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102 , poz.651 z późz.zm.)
2. Art.18 ust.2 pkt9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74 z późn.zm.)
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2002 RM w Sianowie z dnia 30.12.2002 roku w sprawie określenia zasad zbycia, nabycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawianiu lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Robert Dębowski
email: informatyk@sianow.pl tel.:94 346 95 20 fax: 94 346 95 29
, w dniu:  10‑12‑2010 10:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Szafarczyk , w dniu:  10‑12‑2010 10:10:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑12‑2010 12:55:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie