Prawo pierwokupu


Prawo pierwokupu

Wymagane dokumenty :

Umowa notarialna - warunkowej umowy sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej /uprzednio nabytej od Skarbu Państwa lub Gminy / położonej na terenie gminy.

Opłaty:
Wniosek wolny od opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów :
Biuro Obsługi Interesantów (BOI)

Termin i sposób załatwienia sprawy :
1. Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami przygotowuje niezbędne dokumenty. Burmistrz Gminy i Miasta w Sianowie w okresie 2 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży wypowiada się w wypadku skorzystania z prawa pierwokupu. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwokupu, Burmistrz Gminy i Miasta na wniosek zainteresowanego wydaje oświadczenie o rezygnacji z prawa pierwokupu, które stanowi podstawę zawarcia pomiędzy kupującym, a sprzedającym aktu notarialnego - umowy przeniesienia własności.
2. W przypadku skorzystania z prawa pierwokupu zostaje zawarty akt notarialny - oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu .

Tryb odwoławczy :
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż podstawą wszczęcia sprawy jest oświadczenie woli złożone przed notariuszem. Akt notarialny - warunkowa umowa sprzedaży zawiera pouczenie o przysługującym gminie prawie pierwokupu. Podjęte w konsekwencji zawartej warunkowej umowy sprzedaży stanowisko Zarządu Gminy nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Jednostka odpowiedzialna :
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Officyna Ip pok. 3
tel. 94 346 95 41

Podstawa prawna :
Dział III, rozdział 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102 , poz.651 z późz.zm.)

Dodatkowe informacje :

Skorzystanie lub nie skorzystanie z prawa pierwokupu jest sprawą rozpatrywaną z urzędu.

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Robert Dębowski
email: informatyk@sianow.pl tel.:94 346 95 20 fax: 94 346 95 29
, w dniu:  10‑12‑2010 10:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Szafarczyk , w dniu:  10‑12‑2010 10:11:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑12‑2010 13:03:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie