Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych


Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Kwestie związane ze sprzedażą napojów alkoholowych regulowane są przepisami Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz stosownymi uchwałami i zarządzeniami Rady Miejskiej w Sianowie.

Zgodnie z prawem alkohol można sprzedawać, gdy spełnione są następujące warunki:
- posiadanie ważnego zezwolenia,
- uiszczenie opłat,
- kupowanie alkoholu u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia na jego sprzedaż hurtową,
- okazanie przedsiębiorcy (np. właścicielowi hurtowni) zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wymaganej przepisami opłaty,
- posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym prowadzona jest sprzedaż alkoholu,
- prowadzenie działalności gospodarczej w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
- zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
- spełnianie przez punkt sprzedaży alkoholu wymogów określonych w uchwałach Rady Miejskiej w Sianowie.

Sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Sianów może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Gminy i Miasta Sianów.

Są trzy oddzielne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
- do 4,5 %. zawartości alkoholu oraz na piwo,
- powyżej 4,5 %. do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- powyżej 18 % zawartości alkoholu

Przedsiębiorca podający lub sprzedający mieszaniny napojów alkoholowych (koktajle) z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu jest obowiązany posiadać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 %.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony:
- nie krótszy niż 4 lata - w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia),
- nie krótszy niż 2 lata - w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal).

JAK WYGLĄDA PROCEDURA

Wymagane dokumenty:

Zezwolenie jest wydawane na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy. Formularze wniosku można pobrać ze strony internetowej www.sianow.pl lub w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie w Biurze Obsługi Interesantów

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
39KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Dębowski
email: a.debowski@sianow.pl tel.:(94) 318 52 41 fax: admin
, w dniu:  10‑12‑2010 12:09:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Szafarczyk , w dniu:  10‑12‑2010 12:09:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑06‑2014 10:23:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie