Unieważnianie dowodów osobistych


Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek złożenia wniosku o wymianę dokumentu w terminie 14 dni od daty zmiany danych zawartych w dowodzie. Osoby, które nie złożą wniosku o wymianę dowodu osobistego w ustawowym terminie będą miały unieważniony dowód osobisty z urzędu po upływie:
3 miesięcy od zmiany danych - obywatele polscy zamieszkali na terytorium RP.
4 miesięcy od zmiany danych - obywatele polscy przebywający za granicą.

Unieważnienie następuje również z dniem zawiadomienia o :
- utracie, zniszczeniu dowodu osobistego
- przekazania go przez osobę trzecią
- utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza
- zgonu posiadacza dowodu osobistego

Odwołania
Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz.U. z 2006r. Nr 139 poz. 993 z póź. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 luty 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty. (Dz. U. z 2009 r. Nr 47 poz. 384)

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Dębowski
email: a.debowski@sianow.pl tel.:(94) 318 52 41 fax: admin
, w dniu:  07‑12‑2010 11:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Szafarczyk , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
14‑12‑2010 12:28:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive