Wydawanie dowodu osobistego osobie, która nie ukończyła 18 lat


Wydawanie dowodu osobistego po raz pierwszy

1. osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.

Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekuna ustanowionego przez sąd, poświadczona za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza.
2. osobie, która ukończyła 13 rok życia.
Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia. Wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny w obecności osoby, której ma być wydany dowód.
Dowód osobisty ważny jest 5 lat od daty jego wydania.
Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu,

Plik pdf wniosek_o_wyd_dowodu.pdf
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
369KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Dębowski
email: a.debowski@sianow.pl tel.:(94) 318 52 41 fax: admin
, w dniu:  07‑12‑2010 11:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Szafarczyk , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
14‑12‑2010 12:39:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive