Wydawanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowych


Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić dowód osobisty w razie:
1. Zmiany danych osobowych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,
2. Uszkodzenia dowodu osobistego,
3.Upływu terminu ważności dowodu osobistego.

O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadacza dowodu osobistego - ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagraniczny- od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.
W przypadku zniszczenia uszkodzenia - niezwłocznie.
Z powodu zmiany danych nie później niż 30 dni przed upływem ważności dowodu osobistego.

Podstawa Prawna:
1.Ustawa z dnia 10.04.1974r. o ewidencji Ludności i Dowodach Osobistych ( Dz.U. z 2006 r. Nr. 139 poz. 993.)
2. Rozporządzenie RM z dnia 06.02.2009r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważnianian, wymiany, zwrotu lub utraty ( Dz. U. z 2009r. Nr. 47 poz. 384)
3. Kodeks Postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. Dz. U. z 2000r. Nr. 89 poz. 1071 ze zm. ).

Wymagane dokumenty:
- wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego,
- dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35x 45 mm.odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji półprofilu z widocznym lewym uchem i z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy
- odpis skrócony aktu urodzenia dla osób ( stanu wolnego) urodzonych poza Sianowem,
- odpis skrócony aktu małżeństwa z aktualnie używanym nazwiskiem dla osób, które zawierały ślub poza Sianowem bez względu na obecny stan cywilny
- dotychczasowy dowód osobisty.

Wzór wniosku

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Dębowski
email: a.debowski@sianow.pl tel.:(94) 318 52 41 fax: admin
, w dniu:  07‑12‑2010 11:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Szafarczyk , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
14‑12‑2010 12:58:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive