Zadania gminy


Podstawowe zadania Gminy:

 • zagospodarowanie przestrzenne,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • ochrona środowiska i przyrody,
 • gospodarka wodna,
 • gminne drogi, ulice, mosty, place, organizacja ruchu drogowego,
 • zaopatrzenie w wodę, usuwanie i oczyszczanie ścieków, usuwanie nieczystości stałych,
 • utrzymanie czystości i porządku w mieście,
 • zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną oraz gaz,
 • ochrona zdrowia,
 • pomoc społeczna,
 • budownictwo mieszkaniowe,
 • edukacja publiczna (przedszkola, szkoły, gimnazjum),
 • działalność kulturalna,
 • sport i turystyka,
 • targowiska,
 • zieleń i zadrzewianie,
 • cmentarze komunalne,
 • porządek publiczny i bezpieczeństwo przeciwpożarowe,
 • utrzymanie obiektów użyteczności publicznej,
 • polityka prorodzinna w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 • wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej,
 • promocja miasta,
 • współpraca z organami pozarządowymi,
 • współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Informacja wytworzona przez:
Joanna Szafarczyk , w dniu:  05‑11‑2010 11:46:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Szafarczyk , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
08‑11‑2010 15:55:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive