Inne akty prawne


Inne akty prawne:

ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r.  poz.827),
ustawa  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z  2018 r. poz. 121),
ustawa  z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( Dz.U. z 2018 r.  poz. 646),
ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2064),
ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2017 r. poz.1289),
ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180),
ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017r.  poz. 2222),
ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności   ( Dz.U. z 2017 r. poz. 657),
ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych ( Dz. U. z 2017 r. poz.  1464),
ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.  U. z 2018 r. poz. 996),
ustawa z dnia 21 czerwca 2001r.  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1234),
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.  z 2018 r. poz.779),
ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2017 r.  poz. 1073),
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie  przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r.  poz. 620),
ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Dębowski
email: a.debowski@sianow.pl tel.:(94) 318 52 41 fax: admin
, w dniu:  10‑11‑2010 10:45:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Szafarczyk , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑07‑2018 14:27:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive