Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10.05.2020 r.


INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

30‑03‑2020 08:55:35

W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii, oraz zgodnie z informacją Państwowej Komisji Wyborczej znak ZPOW-571-32/20 z dnia 26 marca 2020 r., zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych od pełnomocników komitetów wyborczych:

1) można przesłać, najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu, w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na jeden z adresów:
urz-320907-1@pkw.gov.pl lub alewandowski@sianow.pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń), na adres: Urząd Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów;

2) można pozostawić w skrzynce podawczej w Urzędzie w godzinach pracy Urzędu. Prosimy aby wrzucane do skrzynki zgłoszenia były zszyte, a najlepiej wrzucone
w zaklejonej kopercie;

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą tradycyjną lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Proszę aby zwracać szczególną uwagę na poprawność i czytelność wypełnienia zgłoszeń oraz na to czy został podany numer telefonu do kandydata oraz czy kandydat złożył swój podpis.

W dniach:

02.04.2020 r. w godz. od 8:00 do 9:00,
03.04.2020 r. w godz. od 8:00 do 9:00,
06.04.2020 r. w godz. od 14:00 do 15:00,
07.04.2020 r. w godz. od 14:00 do 15:00,
09.04.2020 r. w godz. od 15:00 do 16:00,
10.04.2020 r. w godz. od 13:00 do 14:00,

Pani Julita Zglińska – urzędnik wyborczy w Gminie Sianów, będzie pełniła telefoniczny dyżur pod numerem telefonu 574 222 059.

Swoje zgłoszenia mogą też składać sami wyborcy, spośród których komisarz wyborczy może uzupełnić skład komisji w przypadku gdy komitety wyborcze zgłoszą zbyt małą liczbę kandydatów (wzór zgłoszenia poniżej – samodzielna kandydatura).

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń udzielane są pod nr tel. 94 346 95 18, w godzinach pracy Urzędu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie ws. miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych

13‑02‑2020 12:40:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i kalendarz wyborczy

20‑03‑2020 12:26:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

20‑03‑2020 12:27:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

20‑03‑2020 12:28:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z 17 lutego 2020 r. o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

20‑03‑2020 12:29:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wzór zgłoszenia przez komitet wyborczy kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP

20‑03‑2020 12:30:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wzór zgłoszenia kandydata (samodzielna kandydatura) na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta RP

20‑03‑2020 12:31:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

20‑03‑2020 12:31:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

20‑03‑2020 12:32:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Gierowski
email: tomek@sianow.pl
, w dniu:  13‑02‑2020 12:30:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Gierowski
email: tomek@sianow.pl
, w dniu:  13‑02‑2020 12:30:47
Data ostatniej aktualizacji:
30‑03‑2020 08:57:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive