Urząd Gminy i Miasta w Sianowie


Urząd Gminy i Miasta w Sianowie
ul. Armii Polskiej 30
76-004 Sianów
tel. 94 346 95 28
fax 94 346 95 29
e-mail: urzad@sianow.pl

----------------

----------------

Komunikat dotyczący składania wniosków pocztą elektroniczną (poprzez e-mail)

Szanowni Państwo,

informujemy, że na podstawie art. 63 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego: „Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania

nie są rozpatrywane wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej

(przesłane w formie e-mail).

Rozpatrzenie wniosku, żądania, wyjaśnienia, odwołania lub zażalenia nastąpi jedynie w przypadku złożenia tego dokumentu:

  1. w formie papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem, pocztą lub osobiście, na adres: ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów;
  2. w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem platformy ePUAP na adres do doręczeń elektronicznych: /0j227jxuie/skrytka albo Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie na platformie PeUP.

W dowolnej formie, w tym za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), mogą być składane jedynie:

  1. wnioski w trybie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  2. skargi i wnioski w rozumieniu działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i składania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. nr 5, poz. 46).

-----------------

-----------------

URL strony podmiotowej BIP Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie: http://bip.sianow.pl
Adres skrytki ePUAP Urzędu: /0j227jxuie/skrytka

- jeżeli masz konto na ePUAP i chcesz złożyć pismo ogólne do urzędu kliknij tutaj  

Adres do e-Doręczeń to: AE:PL-27628-33321-TUSBT-22  

NIP Gminy Sianów 499-04-43-571
Regon Gminy Sianów 330920682

NIP Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie 669-18-41-862
Regon Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie 000529108

Rada Miejska w Sianowie
tel. 94 346 95 25
fax 94 346 95 29

Biuro Obsługi Interesantów
tel. 94 346 95 19, 94 346 95 22, 94 346 95 10
fax 94 346 95 29

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 94 346 95 36
fax 94 346 95 29

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie czynny jest
od poniedziałku do środy od godz. 7:00 do 15:00
w czwartek od godz. 7:00 do 16:00
w piątek od godz. 7:00 do 14:00

Godziny przyjmowania interesantów:
od poniedziałku do środy od godz. 7:30 do 15:00
w czwartek od godz. 7:30 do 16:00
w piątek od godz. 7:30 do 14:00

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie nr 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Sławnie Oddział w Sianowie ul. Morska 7, 76-004 Sianów
Należności można również wpłacać bezgotówkowo (kartą płatniczą) w Referacie Budżetu i Finansów w pokoju nr 1 – sprawy podatkowe (wejście boczne do Urzędu)

Informacja wytworzona przez:
Tomasz Gierowski , w dniu:  02‑11‑2010 15:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  02‑11‑2010 15:29:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2023 12:35:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie