Statystyki


Tytuł Autor Ilość
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU Andrzej Robert Dębowski 10948
DOKUMENTACJA PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLI Joanna Szafarczyk 10913
Strategie i programy Tomasz Gierowski 10880
Uchwały Rady Miejskiej VIII kadencji od 2020 roku Andrzej Dębowski 10608
Program w zakresie realizacji zadań publicznych Andrzej Dębowski 10194
RAPORT O STANIE GMINY Tomasz Gierowski 10043
POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Andrzej Robert Dębowski 8992
STRATEGIE I PROGRAMY Joanna Szafarczyk 8787
ROK 2009 Andrzej Robert Dębowski 8665
Wybory ławników Andrzej Dębowski 8497
OGŁOSZENIA, KOMUNIKATY, OBWIESZCZENIA Andrzej Dębowski 8213
SPRAWOZDANIA RB Z WYKONANIA BUDŻETU Tomasz Gierowski 7833
ROK 2013 Andrzej Robert Dębowski 7263
OBLIGACJE KOMUNALNE Andrzej Robert Dębowski 6855
ROK 2019 Andrzej Robert Dębowski 6533