Statystyki


Title Author View Count
STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU Joanna Szafarczyk 15142
MIENIE I WYPOSAŻENIE Andrzej Robert Dębowski 14611
Zarządzenia Burmistrza 2006 - 2010 Andrzej Dębowski 14541
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK Joanna Szafarczyk 14525
OGŁOSZENIA O NABORZE DO PRACY W URZĘDZIE Andrzej Dębowski 13731
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Joanna Szafarczyk 13358
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI I DZIERŻAWA MIENIA KOMUNALNEGO Joanna Szafarczyk 12912
KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Joanna Szafarczyk 12836
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA Andrzej Robert Dębowski 12700
ROK 2011 Andrzej Robert Dębowski 12581
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY Tomasz Gierowski 11783
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNICTWA URZĘDU Joanna Szafarczyk 11613
ROK 2010 Andrzej Robert Dębowski 11416
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU Tomasz Gierowski 11283
DOKUMENTACJA PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLI Joanna Szafarczyk 10913