Budżet


Budżet gminy jest planem finansowym uchwalanym w drodze uchwały przez radę gminy na okres jednego roku kalendarzowego, o charakterze dyrektywnym i jednostkowym, na podstawie którego gmina prowadzi w sposób jawny i samodzielny swoją gospodarkę finansową, obejmujący:

  • dochody i wydatki organów gminy;
  • dochody i wydatki komunalnych jednostek budżetowych i zadań własnych gmin;
  • wpłaty jednostek organizacyjnych i dotacje dla jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetami gmin;
  • dochody z podatków, opłat i innych należności gmin określonych ustawami;
  • dochody z majątku gmin;
  • subwencje z budżetu państwa;
  • wyodrębnione wydatki na finansowanie zleconych gminom zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe i dochody związane z realizacją tych zadań;
  • źródła pokrycia niedoboru.
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Robert Dębowski
email: informatyk@sianow.pl tel.:94 346 95 20 fax: 94 346 95 29
, w dniu:  30‑12‑2010 11:27:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Robert Dębowski
email: informatyk@sianow.pl tel.:94 346 95 20 fax: 94 346 95 29
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
30‑12‑2010 11:29:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive