Rok 2019


Uchwała NR CXX.466.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 04 grudnia .2019 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sianów.

13‑12‑2019 13:13:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała NR CXX.465.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 04 grudnia .2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Sianów na 2020 rok.

13‑12‑2019 13:12:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała NR CXX.464.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 04 grudnia .2019 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Sianów na 2020 rok.

13‑12‑2019 13:11:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie NR 258/2019 Burmistrza Gminy i Miasta w Sianowie z dnia 15.11.2019 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

22‑11‑2019 13:18:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr 205/2018 Burmistrza Sianowa z dnia 27 sierpnia 2019 r w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sianów ,informacji z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku

04‑09‑2019 12:28:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała NR III.13.Z.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 14 stycznia 2019 r . w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Sianów

25‑01‑2019 09:17:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała NR III.12.Z.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 14 stycznia 2019 r . w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Miejskiej Sianów na 2019 r.

25‑01‑2019 09:15:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2019-2025

21‑12‑2018 15:45:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr iv/23/2018 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sianów na rok 2019

21‑12‑2018 15:44:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała NR LXXX.497.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 7 grudnia 2018 r . w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.

21‑12‑2018 15:44:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Gierowski
email: tomek@sianow.pl
, w dniu:  11‑12‑2018 10:27:53
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Gierowski
email: tomek@sianow.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
13‑12‑2019 13:13:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive