Rok 2020


Uchwała NR LV.258.Z.2020 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 września 2020 r w sprawie wydania o przedłożonej Przez Burmistrza Sianowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sianów za pierwsze półrocze 2020 r.

14‑09‑2020 14:10:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie NR 451/2020 Burmistrza Gminy i Miasta w Sianowie z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie: Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Sianów, informacji z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku.

14‑09‑2020 14:08:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała NR XVIII.135.2020 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 kwietnia 2020r w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Sianowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sianów za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

22‑04‑2020 12:38:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie NR 385/2020 Burmistrza Gminy i Miasta w Sianowie z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie : sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Sianów, planu finansowego samorządowej instytucji kultury, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Sianów’nikami

22‑04‑2020 12:35:58

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała NR IX.102.Z.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Sianów na 2020 rok.

28‑02‑2020 14:02:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami Uchwała NR II.31.Z.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Sianów na 2020 rok.

21‑01‑2020 14:24:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała NR II.30.Z.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sianów .

21‑01‑2020 14:23:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Gierowski
email: tomek@sianow.pl
, w dniu:  21‑01‑2020 14:21:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Gierowski
email: tomek@sianow.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
14‑09‑2020 14:11:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive